Pesan-Pesan Kearifan Peneguh Iman

Khulafa Al-Rasyidin adalah empat orang khalifah (pemimpin) pertama agama Islam, sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah Muhammad Saw. setelah wafat. Mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., Umar bin Khaththab r.a., dan Utsman bin Affan r.a., dan Ali bin Abi Thalib r.a. Mereka […]

Mukjizat Al Quran dalam Pemaknaan Nouman Ali Khan

Suatu malam, Abu Jahal mendekatkan telinganya ke dinding rumah Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah Saw. Tanpa disadari dia berada di situ hingga fajar dan ketika cahaya matahari terbit mulai menerangi lingkungan sekelilingnya. Abu Jahal mendapati beberapa tokoh musyrik Quraisy […]

Sampaikan Walau Satu Ayat

Oleh: Ahmad Najib Saya beberapa hari ini, sedang galau memikirkan kenapa umat Islam ini tidak berdakwah secara elegan, sehingga tidak mempermalukan diri dan sekaligus, yang lebih berat, menjadikan image agama ini semakin buruk di mata non muslim yang dampaknya tentu […]